Home » Teog Hazırlık Soruları » 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Teog Hazırlık Soruları

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Teog Hazırlık Soruları

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Teog Hazırlık Soruları yapamadığınız soruları yorum yazarak sorulabilirsiniz. Ayrıca cevap anahtarı çıkarırsanız herkes yararlanır.

1. Zekât verecek kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
A) Müslüman olmak B) Akıllı olmak
C) Hasta olmamak D) Zengin olmak
2. Aşağıdaki zekatla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zekat toplumdaki ekonomik dengeyi sağlar.
B) Zekat zenginle fakir arasındaki sevgi ve saygıyı artırır.
C) Zekat vermekle malımızda eksilme olur.
D) Zekatı verilen mal bereketlenir.
3. Aşağıdakilerden hangisi evrenin yasalarından biri değildir?
A) Psikolojik yasalar B) Biyolojik yasalar
C) Toplumsal yasalar D) Fiziksel yasalar
4- Allah insanı aşağıdaki sahip olduğu özelliklerin hangisinden dolayı hesaba tabi tutar ve sorgular?
a) Kalp atışlarından dolayı
b) Göz ve ten renginden dolayı
c) İnsanlara zarar vermesinden dolayı
d) Hangi anne-babadan dünyaya geldiği
“ Yüce Allah insana diğer varlıklardan farklı olarak ________ ve ________ vermiş, insanı davranışlarında özgür bırakmış ve onu yaptıklarından sorumlu tutmuştur. ”
5- Yukarıdaki cümledeki boş yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
a) Beyin ve göz b) El ve ayak
c) Akıl ve irade d) Beyin ve sevgi
6.Allah’tan başka ilah olmadığı vurgulandıktan sonra Yüce Allah’ın üstün özelliklerinden söz edilen Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara suresinin 255. ayeti aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
a) Kunut Duaları b) Fatiha Suresi
c) Ayetel Kürsi d) Fil Suresi
I- ” Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. ” ( 54/49 )
II- ” Güneş ve ayın hareketleri bir ölçüye göredir. ” ( 55/5 )
7- Yukarıda, iki ayetin meali verilmiştir. Bu ayet meallerinden hareketle aşağıdaki hangi sonuca ulaşılamaz?
a) Her şeyin Allah tarafından yaratıldığı
b) Güneş ve ayın bir düzen içinde hareket ettiği
c) Her şeyin yaratılmasında bir düzen olduğu
d) Evrenin yaratılışının tesadüfen olduğu
8 “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.” Peygamberimizin bu sözünde bize anlatmak istediği ana konu nedir?
A) Emek sarf ederek helal rızık yemek.
B) Kumar türü oyunları oynayarak kazanmak.
C) Dilencilik yaparak kazanmak.
D) Zengin olmak için kazanmak.

9-“Ayşe bu sene ÖSS sınavına girecektir. Gece-gündüz demeden her gün ÖSS sınavını kazanmak için elinden
gelen gayreti göstermiştir. Sınava yakın bir zamanda Ayşe:
-Allah’ım hakkımda sınavla ilgili ne hayırlıysa onu gerçekleştir diye dua etmiştir”
Ayşe’nin bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile tanımlanabilir?
A)Tevekkül B)Sabır C)Şükür D)Kader
10.‘Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur’ ayeti insanın kaderiyle ilgili hangi konuya doğrudan değinmektedir?
a) İnsanın akıllı olduğuna
b) İnsanın özgür ve sorumlu olduğuna
c) İnsanın tevekkül etmesi gerektiğine
d) İnsanın çalışması gerektiğine
11- Aşağıdakilerden hangisi kader tanımına uygun değildir? (5 p.)
A) Âlemdeki her hadise bir ölçü ve programa uygun olarak cereyan eder.
B) İnsan eylemlerinden sorumludur.
C) Âlemde tesadüf ve rastgelelik hâkimdir.
D) İnsan eylemlerini özgürce gerçekleştirir

12- İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biri de seçme ve yapma gücüdür. İnsanda sınırlı da olsa bulunan bu iradeye ne ad verilir? (5 p.)
A) Külli irade B) Tevekkül C) Cüz-i irade D) Kudret

13- Balıklar suda solunum yapabilmek için solungaca, kuşlar uçabilmek için iki kanada ihtiyaç duyarlar. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla beslenen hayvanların çene yapılarından farklıdır. Hayvanların vücut yapıları yaşamalarına uygundur. Farklı bölgelerde yaşayan hayvan türleri buna örnek verilebilir. Bu parçada sözü edilen yasa hangisidir? (5 p.)

A) Toplumsal Yasalar B) Biyolojik Yasalar
C) Fiziksel Yasalar D)Ekonomik Yasalar

14- “Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an engelleyebilirler ne de bir an öne alabilirler…” ayeti Allah’ın evrene koyduğu hangi yasaya örnektir? (5 p.)
A) Biyolojik Yasalar B) Toplumsal Yasalar
C) Fiziksel Yasalar D)Ekonomik Yasalar

15- Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğrultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden
değildir?(5 p.)
A) Kötü huylarımız B) İyi huylarımız
C) Dindarlığımız D) Ölüm vaktimiz

16- Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına, meydana gelecek olaylara ilişkin bilgi ve takdirinin olmasına ne denir? (5 p.)
A) Kaza B) Kader C) İrade D) Tevekkül

17- Evrendeki tüm varlıkların bir sonu olduğu gibi, dünya yaşamının da bir sonu vardır. Evrenin düzeninin bozulacağı ve her şeyin yok olacağı güne ne denir? (5 p.)
A) Ölüm B) Kıyamet C) Ahiret D) Mahşer

18- “Gece ile gündüzün değişmesinde Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır.” Ayeti kerimesinden hangi sonucu çıkaramayız? (5 p.)
A) Gece ve gündüzün meydana gelişi kendiliğindendir.
B) Her şeyin yaratılışında mükemmel bir ölçü vardır.
C) Yaratılan her şey üzerinde düşünmek, bir görev ve ibadettir.
D) Her şeyi belirleyip yaratan Allahu Tealadır.
19- “Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde olanlar), bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” (Âl-i İmran Sûresi, 134) Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevdiği güzel davranışlardan değildir?
(A) İhtiyaç sahiplerine yardım etmek (B) Öfkemizi yenmek (C) İnsanları affetmek (D) Yalan söylemek

20- Aşağıdakilerden hangisine fıtır sadakası (fitre) verilemez?
(A) Yoksullara (B) Anne babaya (C) Borçlulara (D) Düşkünlere


Teog Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>