Home » Posts tagged 'teog soruları'

Tag Archives: teog soruları

8.Sınıf İnkilap Tarihi 2.ünite Teog Sınavı Hazırlık Testi 39 Soru

8.Sınıf İnkilap Tarihi 2.ünite Teog Sınavı Hazırlık Testi 39 Soru

37) İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılma-sına rağmen, Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin çaba-ları sonucu Yunanistan’a verilmiştir.

 

İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir ? (daha&helliip;)

8.Sınıf İnkilap Tarihi 2.ünite Teog Sınavı Hazırlık Testi 22 Soru

8.Sınıf İnkilap Tarihi 2.ünite Teog Sınavı Hazırlık Testi 22 Soru

15) Osmanlı Devleti’nin değişik dönemlerinde etkin olan cemiyetlerden bazıları şunlardır:

 

l.Etnik-i Eterya

II. Mavri Mira

(daha&helliip;)

8.Sınıf İnkilap Tarihi 2.ünite Teog Sınavı Hazırlık Testi 14 Soru

8.Sınıf İnkilap tTarihi 2.ünite Teog Sınavı Hazırlık Testi 14 Soru

1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi / planı yoktur ?

A) Kürt Teali Cemiyeti
B) Etnik-i Eterya Cemiyeti
C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
D) Pontus Rum Cemiyeti (daha&helliip;)